Tájékoztató a 2022 év 28. hetén induló komplex parkrekonstrukciós munkákról

2022 év július második felében megkezdődnek a Páskomliget utca 17-75. szám mögötti, a Sárfű utcától a Konyfa utcáig terjedő területen a zöldfelület komplex rekonstrukciós munkái.

Cél a lakótelep építését követően kialakított, mára megnőtt faállománnyal rendelkező parkos terület megifjítása, rendezetté alakítása, a meglévő zöldfelület védelmével, növelésével, a használaton kívüli térelemek felszámolásával. Az Önkormányzat nyílt közbeszerzési eljárás keretében választotta ki a kivitelező Harmat-Kert Kft-t.

A faállomány ápolási munkáinak elvégzését követően a felhagyott, funkcióját vesztett épített burkolatok, szegélyek, homokozók elbontása, egyes sétányok szélességének csökkentése, majd az így felszabadult területek visszaparkosítása, növénytelepítés történik a területen. A sétányfelületek megmaradó részeinek javítása mellett új szilárd burkolatú sétányok kerülnek kialakításra a gyalogos forgalom által kitaposott nyomvonalakon. A rossz állapotú utcabútorok elbontásra, illetve felújításra kerülnek, az aktív használattal érintett területeken újak kerülnek kihelyezésre.

A Páskomliget utca 59-75. számú épület mögötti parkban a faállomány vizsgálata, valamint a fák szakszerű gallyazása már befejeződött, így a bontási munkák ezen a területen kezdődnek meg és folyamatosan haladnak a Vásárcsarnok irányába.  A munkavégzés során a biztonságos munkavégzés érdekében kisebb részterületek rövid időre lezárásra, szükség szerint körülkerítésre kerülnek.

A kivitelező előreláthatólag 2022. július 20-án kezdi meg a munkát.  A munkálatok előre elkészített organizációs műszaki ütemterv alapján zajlanak, az időjárási viszonyoktól függően.

A Cég szakemberei pihenő és ünnepnapokon nem végeznek munkát, munkanapokon 7.30 óra után kezdik meg a nagyobb zajjal járó munkálatokat.

Füvesítési és növénytelepítési munkák zárják a projektet, melyet a csekély öntözhetőség okán szeptember – hosszan elhúzódó aszályos időszak esetén – októberre tervezzük elvégeztetni.

Címlapfotó forrása: network.hu

Érdekel minket az ön véleménye is