Önkormányzati hírek

Tájékoztató a polgármester által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott döntésekről 15.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

A március 25-i döntések sorában szerepel többek között a következő óvodai nevelési év előkészítése.

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben 2020. november 4. óta rendkívüli jogrend van érvényben Magyarországon. Az önkormányzatok esetében ez azt jelenti, hogy a képviselő-testületek hatásköre a polgármesterek kezébe került. Vagyis minden döntés, amelyre alapesetben a testület, valamint a bizottságok voltak jogosultak, a polgármester hatásköre lett, ezek a testületek nem üléseznek. (Kivételt képez az intézmények átszervezése, megszüntetése, azok ellátási, szolgáltatási körzeteinek megváltoztatása.)

A rendkívüli jogrend hatálya alatt minden olyan döntést ismertetünk, amelyet Cserdiné Németh Angéla polgármester a rá ruházott hatáskörben meghozott. Ezeket a döntéseket a polgármester a képviselő-testület valamennyi tagjával egyeztette.

Az intézményi térítési díjak felülvizsgálata

Az intézményi díjakat – gyermekétkeztetés, bölcsődei gondozás, szociális szolgáltatások – minden év áprilisáig kell a jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapítani. A polgármester döntése a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait változatlanul hagyta (az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összegénél alacsonyabb összegben állapította meg), illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41 /2003. (XII. 8.) ök. rendeletben, valamint a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendeletben szabályozott szociális szolgáltatások személyi térítési díjait is változatlanul hagyta.

Előterjesztés

Határozat

A 2021/2022-es nevelési-oktatási év előkészítése

Mint ismert, a fővárosi kerületi önkormányzatok alapfeladata az illetékességi területükön az óvodai ellátás biztosítása. Ezért a képviselő-testületnek minden nevelés év előtt meg kell határozni az óvodai intézményhálózat következő nevelési évre vonatkozó működésének alapvető paramétereit, a finanszírozott (indítható) óvodai csoportok számát, valamint a szakmai feladatellátást biztosító óvodapedagógus, pedagógus munkát segítő, illetve technikai munkát végző közalkalmazottak álláshelykeretét.

Ami az idei beiratkozást illeti: Cserdiné Németh Angéla tavaly decemberben döntött a 2021/2022-es nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozásról, ennek időpontja: 2021. április 26.-május 14. Hasonlóan a tavalyi menetrendhez a beiratkozás ebben az évben is elsősorban elektronikusan formában történik, az óvodák honlapján található beiratkozási nyomtatványokat kell kitöltve megküldeni a beiratkozás időpontja alatt az óvodának. Elektronikus formában történő beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására az első óvodai nevelési napon is sor kerülhet. Személyesen történő beiratkozásra csak előzetes időpont-egyeztetést követően (e-mailben vagy 9.00-15.00 óra között telefonon) van lehetőség. A beiratkozás menetéről részletesen itt olvashatnak.

Az előterjesztés részletesen bemutatja az óvodai intézményhálózat jelenlegi helyzetét és a gyermeklétszám alakulását. Az önkormányzati fenntartású óvodai intézményhálózat három intézményből, összesen 19 telephelyből áll, összes kapacitása 2320 fő. Az óvodások létszáma a 2020/2021-es nevelési évben – a hivatalos 2020. októberi statisztika alapján – 1980 gyermek. A csoportok átlaglétszáma 20,84 fő. Megfigyelhető, hogy az önkormányzati óvodákban a gyermekek száma 2012-től folyamatosan csökken, miközben az óvodaköteles gyermekek száma gyakorlatilag állandó. Szembetűnő a pandémia hatása: a 2020-as beiratkozáskor jelentős csökkenés történt, elsősorban annak betudhatóan, hogy a járvány miatt nem volt lehetőség nyílt napok szervezésére és a szülőkkel történő személyes kapcsolatok kialakítására.

Az óvodai csoportok átlaglétszámát a köznevelési törvény határozza meg és ennek értelmében a minimális létszám 13, a maximális létszám 25 fő lehet, a törvényi átlaglétszám 20 fő.  A 2020/21-es nevelési évben a gyermeklétszám csökkenése miatt a Hétszínvirág Összevont óvoda Molnár Viktor Tagóvodájában és az Újpalotai Összevont óvoda Nádastó 1. Tagóvodájában 1-1 óvodai csoport megszűnt.

A 2020/2021-es nevelési évtől kezdődően már mind a három összevont óvoda tudja biztosítani az enyhe értelmi fogyatékossággal diagnosztizált, valamint az autizmus spektrumzavaros, különleges bánásmódot igénylő gyerekek integrált nevelését. Az adatok alapján a kerületben a sajátos nevelési igényű gyermekek száma az elmúlt négy évben nagyjából állandó (100 körül mozog), viszont az egyes problémák megoszlása egyenlőtlen.

A 2021/2022-es nevelési évtől iskolaköteles- és óvodaköteles korba lépő gyermekek adatai, a következő évekre vonatkozó kerületi születési adatok, valamint a korábbi nevelési évek gyermeklétszáma alapján indokolttá vált az Újpalotai Összevont Óvoda Páskom Székhelyóvoda és az Újpalotai összevont óvoda Napsugár 2. Tagóvoda esetében 1-1 csoport megszüntetése. Ezek a változások álláshelyek megszűnését vonják magukkal, azonban ez mégsem jelent elbocsátásokat. A mostani döntés értelmében az önkormányzat a 2021/2022-es nevelési évben az önkormányzati fenntartású óvodákban 211,5 pedagógus, 136 pedagógus munkát segítő, 26 technikai, összesen 373,5 álláshelyet finanszíroz.

Az előterjesztésből részletes adatokat ismerhetnek meg az önkormányzati óvodákról.

Előterjesztés

Határozat

Egyes önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alapító okiratának módosítása

A módosításokra azért volt szükség, mert a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény, valamint a Csokonai Kulturális Központ az idei év során feladatai egy részét új feladatellátási helyeken látja el.

Előterjesztés

Határozat

Felügyelőbizottsági tagok megválasztása

A Palota-Holding Zrt-nél és a Palota-15 Kft-nél történtek változások.

Előterjesztés

Határozat

A 2020. évben nyújtott civil alapítványi támogatások elszámolása

Előterjesztés

Határozat

A 2020. évben polgármesteri célkeretből nyújtott alapítványi támogatások elszámolása

Előterjesztés

Határozat

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Észak-pesti Régió XV. kerületi Szervezet 2020. évi támogatás elszámolása és a 2021. évi támogatása

Előterjesztés

Határozat

A Mogyoród útján elhelyezkedő egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása tárgyában kötött 1003/2019. számú bérleti szerződés módosítása

Az ingatlanok bérbeadása a Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtőcsatorna első ütemének kivitelezéséhez kapcsolódik.

Előterjesztés

Határozat

A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium szakmai alapdokumentumának módosításával kapcsolatos véleményezés

A vagyonkezelésbe adott épület tulajdonos önkormányzatának véleménye is szükséges az intézmény átszervezéséhez. A Magyar-Kínai Iskola esetében – az intézményvezető javaslatára – az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma a 2021/2022-es tanévtől 510 főről 840 főre módosulna, a polgármester támogatta ezt.

Előterjesztés

Határozat

A 1159/2020. (X. 6.) ök. számú határozat határidejének módosítása

A döntés 2021. május 31-ig terjeszti ki a határidőt a Lakásgazdálkodási Koncepció testület elé terjesztésére. A koncepció tervezete elkészült, azonban a mostani helyzetben még a szűkebb körű egyeztetés is akadályokba ütközött, a társadalmi egyeztetést, ami a témát tekintve feltétlenül indokolt, végképp nem lehetett lefolytatni.

Előterjesztés

Határozat

Tájékoztatók

Tájékoztató a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési eljárásairól

Tájékoztató az átruházott közútkezelői feladatkörben 2020. december-2021. február közötti időszakban keletkezett ügyekről

Tájékoztató a Palota Liget kiemelt fejlesztési területre vonatkozó Budapest XV. kerület Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítás eljárásába bejelentkezett partneri véleményekről

Ezt is olvassa el!
A TÉR_KÖZ projekt elindulásával forgalomkorlátozások léptek életbe

Látványos megújuláson megy keresztül a Wesselényi utcai piac környéke a fővárosi TÉR_KÖZ-pályázatnak köszönhetően, ezért 2021. július 26-tól a Dessewffy utca Wesselényi utcai Tovább olvasom

Hogy szebb legyen a karácsony

Az év végi ünnepekhez közeledve az önkormányzat idén is segíti a leginkább rászorulókat, hogy nekik is szép lehessen a karácsony. Tovább olvasom

Lakásválság a XV. kerületben

Lakhatási válság van és cselekedni kell – jelentette ki Tóth Imre alpolgármester, a Mindenki a Tizenötödikért frakcióvezetője annak kapcsán, hogy Tovább olvasom

Biztosan nem lesz elbocsátás, sem létszámleépítés a cégeknél

Forrás Nem lesz leépítés és mindenki megkapja a fizetését, olvasható az önkormányzat honlapján. A kerületi intézmények Tovább olvasom

Mégis csak mehetnek nyaralni a gyerkőcök

Hiába nincs költségvetés, az önkormányzat Németh Angéla polgármester vezetésével megoldotta, hogy idén is 2500 gyerek nyaralhasson Siófokon és Bernecebarátban. Lesz Tovább olvasom

Újabb füstérzékelők a kerületnek
Füstérzékelő

Füstérzékelőket és szén-monoxid-érzékelőket juttatott el valamennyi katasztrófavédelmi igazgatósághoz az Országos Tűzmegelőzési Bizottság. A BM-OKF Országos Tűzmegelőzési Bizottsága jóvoltából a fővárosban Tovább olvasom

Nem sikerült megalkotni a költségvetési rendeletet – Önkormányzat

Nem sikerült megalkotni a költségvetési rendeletet az előírt határidő utolsó napján, március 18-án Budapest, XV. kerületében. A városrész működése biztosított, Tovább olvasom

Figyelem! Csalók!

Vigyázat, csalók! Nyomatékosan hívom fel mindenki figyelmét, hogy az önkormányzat nem bízott meg senkit, hogy “pénzt szedjen be” a kerületi Tovább olvasom

30 tonna illegális hulladéktól szabadultunk meg

Az önkormányzat pályázati forrást nyert el a szemétlerakók felszámolására – már meg is valósultak a vállalt feladatok. Lezárult május végén Tovább olvasom

Érdekel minket az ön véleménye is